Nowy Rok Duszpasterski.

Nowy Rok Duszpasterski.

Rozpoczynamy w I niedzielę Adwentu pierwszy rok trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 poświęconego Eucharystii, która daje życie. „Wielka tajemnica wiary” hasło na rok 2019/2020, „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” rok 2020/2021, i...
Kolejny Adwent w naszym życiu.

Kolejny Adwent w naszym życiu.

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”. Te słowa niech staną się przewodnią myślą, która wprowadzi nas w czas oczekiwania, w czas Adwentu. Musimy dobrze się przygotować na przyjście Pana, bo w końcu do naszego życia ma wejść Król Królów, Pan...