„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”. Te słowa niech staną się przewodnią myślą, która wprowadzi nas w czas oczekiwania, w czas Adwentu. Musimy dobrze się przygotować na przyjście Pana, bo w końcu do naszego życia ma wejść Król Królów, Pan Panów, czyli Ktoś, kto jest najważniejszy na świecie. Nie wolno nam o tym zapomnieć, bo… nie zauważymy Jego nadejścia, a wtedy nasze życie straci jakikolwiek sens. Czuwajcie! Pan jest blisko!