Oto syn Twój (...) Oto Matka twoja.
Odkryj Sens Swojego Życia

PRZYJDŹ DO PANA

POZNAJ NASZE

NOWOŚCI

Nabożeństwa wielkopostne

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w piątek, o godz. 15.15 dla dzieci i o godz. 17.00 dla dorosłych. W niedziele, po Mszy św. o godz. 11.30, Gorzkie Żale. 

Intencje mszalne

NIEDZIELA 3 III    8.00 – + Antoni Kościuk (34) i Jan Steczyński (36) 10.00 – + Józefa i Tadeusz Mitura 11.30 – + Stanisława Adamek, Jan Adamek, Zygmunt, Bronisława, Bronisław; Maria Patałuch 17.00 – + Mieczysław Podolak (36) i ++ z rodz. PONIEDZIAŁEK 4 III    7.00 –...

Życzenia na Nowy Rok Pański 2024.

Na Nowy Rok składamy sobie życzenia: Niech Dobry Bóg zachowa Was wszystkich w zdrowiu i pokoju – błogosławi każdego dnia. Niech każdą rodzinę w naszej parafii zachowa od wszelkich przeciwności i niezgody, niech rodzicom da zdrowe i dobre dzieci, szkołom – ofiarnych...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

3 III 2024 r. Dziś niedziela adoracyjna. Po Mszy św. o godz. 11.30 Gorzkie Żale oraz zmiana tajemnic różańcowych. Dziękuję za hojniejszą tacę na inwestycje parafialne. Jutro Święto Św. Kazimierza, królewicza.  W tym tygodniu wypada I Czwartek miesiąca. Droga Krzyżowa...

Wigilia 2023

Wieczerza wigilijna to rodzinna uroczystość religijna, która nas jednoczy we wspólnym oczekiwaniu na narodzenie Zbawiciela i przygotowanie na Jego przyjęcie. Nasze rodziny  to domowy Kościół. Na początku Wigilii zapalmy świecę, znak obecności wśród nas Chrystusa –...

Opłatki na stół wigilijny

W zakrystii są opłatki na stół wigilijny i świece Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

Rekolekcje adwentowe

Dzisiaj zakończenie rekolekcji. Dziękujemy Panu Bogu za te dni, za misjonarza O. Józefa, za nauki rekolekcyjne, abyśmy czuli się w Kościele ja w domu, bo do Niego od chrztu świętego należymy. Za to słowo proste, głębokie do naszych serc, za przygotowanie do Świat...

Procesja na Boże Ciało

Oddamy cześć Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Trasa: ul. Kolejowa, Konopnickiej, Krótka i Żwirki i Wigury. Ołtarze: I – na ul. Kolejowej, II i III – na ul. Konopnickiej i IV – na ul. Żwirki i Wigury.

Prace w zakrystii

Wykonano prace przygotowawcze przed nową łazienką i zabudową zakrystii

Życzenia świąteczne

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał! Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Jest z Tobą Chrystus niezawodny Dawca Nadziei. Niech te słowa św. Jana Pawła II pomagają nam w tym trudnym czasie. Jezus jest źródłem nadziei, pociechy i umocnienia....

Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny

Program poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę: Lubycza Królewska – godz.: 9.00, 10.00 i 11.00. Dęby –  8.00 Kniazie – 8.30 Zatyle Wieś – 10.30 Łazowa – 11.30 Potoki – 8.00 Teniatyska – 8.15 Szalenik – 8.45 Ruda Lubycka – 9.15 Ruda Żurawiecka – 9.30 Rudki – 10.00...
NASZE

PRZESŁANIE

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!

 

ZRÓB KROK W SWOIM ŻYCIU DUCHOWYM

DOŁĄCZ DO NASZ

MINISTRANCI

Do głównych zadań ministrantów wobec celebransa (mają one charakter pomocniczy) należą:

  • pomoc w ubraniu celebransa w szaty liturgiczne,
  • nierzadko przygotowanie ksiąg i liturgii pod względem technicznym (obie powyższe funkcje spełnia zazwyczaj kościelny-zakrystian),
  • przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza,
  • dodatkowe funkcje losowe (np. przyniesienie hostii, gdy brakuje jej w patenie),

OAZA

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II.

Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Koła Żywego Różańca

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.
Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”.

Lektorzy

Słowo lektor pochodzi z języka łacińskiego: „legere” – czytać i oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne lub liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym, tzn. podczas Mszy Świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw.

Legion Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

i

Krąg biblijny

z

Zespół muzyczny

Jezus Mówi

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.