Oto syn Twój (...) Oto Matka twoja.
Odkryj Sens Swojego Życia

PRZYJDŹ DO PANA

POZNAJ NASZE

NOWOŚCI

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA BIBLIJNA 14 IV 2024 Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, dlatego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego rozwoju. Szacunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z podstawowych...

Parking parafialny

Po świętach wielkanocnych rozpoczęły się prace na parkingu parafialnym.

Intencje mszalne

NIEDZIELA 14 IV   8.00 – + Olek Patro (10), Wanda 10.00 – + Magdalena Gwozda (10) 11.30 – + Elżbieta Żuk (2) 18.00 – + Tadeusz Gruszecki – greg. PONIEDZIAŁEK 15 IV   7.00 – + Tadeusz Gruszecki – greg. 18.00 – + Leokadia Korga – od szwagierki Hani z Głowienki WTOREK 16...

Życzenia wielkanocne

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał! Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Jest z Tobą Chrystus niezawodny Dawca Nadziei. Niech te słowa św. Jana Pawła II pomagają nam w tym trudnym czasie. Jezus jest źródłem nadziei, pociechy i umocnienia....

Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny

W Wielką Sobotę Kościół trwa na modlitwie przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć Chrystusa.  Program poświęcenia pokarmów: Lubycza Królewska – godz.: 9.00, 10.00 i 11.00. Dęby –  8.00 Kniazie – 8.30 Zatyle Wieś – 10.30 Łazowa – 11.30 Potoki – 8.00 Teniatyska –...

Trzy święte dni

Przez cały Wielki Post przygotowywaliśmy się do Triduum Paschalnego. Msza Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku – ofiara, obecność i uczta. Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczynamy Triduum Paschalne. Przypomina ona ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan...

Dekoracja świąteczna

Jak co roku został wykonany Ołtarz Wystawienia i Grób Pański. Widok na Ołtarz Główny.. 

Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta

Podczas rekolekcji wielkopostnych, w najbliższy piątek, 22 marca, Droga Krzyżowa  ulicami naszego miasta. Rozpoczęcie, około godz. 19.00. 

Rekolekcje wielkopostne 2024

Już wkrótce rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne. Pamiętajmy o modlitwie w intencji rekolekcji i naszym udziale w przygotowaniu do Wielkanocy. PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 21 - 23 marca 2024 CZWARTEK 21 III 2024   8.00 – Nauka rekolekcyjna w Szkole (klasy I-IV)  ...

Nowenna 21:20

Diecezja zamojsko-lubaczowska włącza się w modlitwę nowennową „Akcja 21:20” w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego, zanoszona za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nowenna rozpocznie się 16 marca a zakończy...

Docieplenie przedsionków

Tak jak wewnątrz kościoła mamy dodatkowe okna wewnętrzne trzeba zamontować okna w przedsionkach.

Tegoroczne zamierzenia

Konieczność prac na chórze: drewnojad robi spustoszenie - wymiana desek, legarów podłogowych, jeśli okaże się, że jest w nich drewnojad, niewykluczona wymiana drzwi wejściowych na chór i części...
NASZE

PRZESŁANIE

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!

 

ZRÓB KROK W SWOIM ŻYCIU DUCHOWYM

DOŁĄCZ DO NASZ

MINISTRANCI

Do głównych zadań ministrantów wobec celebransa (mają one charakter pomocniczy) należą:

  • pomoc w ubraniu celebransa w szaty liturgiczne,
  • nierzadko przygotowanie ksiąg i liturgii pod względem technicznym (obie powyższe funkcje spełnia zazwyczaj kościelny-zakrystian),
  • przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza,
  • dodatkowe funkcje losowe (np. przyniesienie hostii, gdy brakuje jej w patenie),

OAZA

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II.

Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Koła Żywego Różańca

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.
Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”.

Lektorzy

Słowo lektor pochodzi z języka łacińskiego: „legere” – czytać i oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne lub liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym, tzn. podczas Mszy Świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw.

Legion Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

i

Krąg biblijny

z

Zespół muzyczny

Jezus Mówi

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.