Rozpoczynamy w I niedzielę Adwentu pierwszy rok trzyletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 poświęconego Eucharystii, która daje życie.

„Wielka tajemnica wiary” hasło na rok 2019/2020,
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” rok 2020/2021,
i „Posłani w pokoju Chrystusa” rok 2021/2022.

Przez te trzy lata chcemy głębiej poznać wartość i znaczenie Eucharystii, odnowić nasze życie eucharystyczne, uczestniczyć owocniej we Mszy św. i adoracji eucharystycznej oraz czerpać z niej siły do miłości bliźniego.