9 maja 2021 r. odbyła się wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez Ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego.
O godz. 8.30 wierni gromadzący się w kościele filialnym w Hucie Lubyckiej powitali ks. Biskupa wręczając chleb i kwiaty. Mszę św. sprawował ks. Dziekan Kan. Grzegorz Chabros. Ks. Biskup wygłosił kazanie poruszając aktualne wydarzenia w Ojczyźnie, w domu i rodzinie podpowiadając jak dziś żyć zgodnie z nauką Chrystusa.
O godz. 10.00 powitano ks. Biskupa w Łazowej. Mszę św. odprawiał ks. proboszcz.
Podczas Mszy św. o godz. 11.30 i 16.00 ks. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Około godz. 13.15 pomodliliśmy się na cmentarzu za naszych zmarłych. O godz. 14.30 była Msza św. w Zatylu. Rodzina powitała przybyłego Gościa.
Po Mszach św. Ks. Biskup pobłogosławił dzieci i porozmawiał z wiernymi.