W sobotę, 28 grudnia, rozpoczęła się tradycyjna wizyta duszpasterska. Chcemy spotkać się z rodzinami na wspólnej modlitwie i rozmowie oraz pobłogosławić domy i ich mieszkańców. Prosimy o zaproszenie kapłana do domu. Odprowadzenie do sąsiada. Starajmy się o obecność wszystkich domowników. Na białym obrusie postawmy: krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Połóżmy Pismo św., dzieci i młodzież przygotują zeszyty do religii. Na czas kolędy schowajmy psy i koty.

Plan wizyty duszpasterskiej:

13 I, poniedziałek, od 9.00

Zatyle Wieś (1 ks.)
Blok  przy ul. Zamojskiej (1 ks.)

od 15.00

ul. Szkolna blok nr 1

14 I, wtorek, od godz. 9.00

Kniazie (1 ks.)
ul. Dolna – domy jednorodzinne, Kopernika (1 ks.)

od 15.00

ul. Partyzantów, Górna, Lubeckiego (1 ks.)
ul. Słowackiego, Norwida (1 ks.)

15 I, środa, od 9.00

ul. Piłsudskiego i Polna (1 ks.)

od godz. 15.00

ul. Parkowa, Jagiełły, Lipowa, Wyszyńskiego, Ogrodowa (1 ks.)
ul. Leśna, Wschodnia, Boczna, Jana Pawła II (1 ks.)

16 I, czwartek, od godz. 15.00

ul. Barców, ks. Winiarza, Mickiewicza (1 ks.)
ul. Kościuszki i Moniuszki i (1 ks.)

17 I, piątek, od godz. 15.00

ul. Kolejowa, Krótka, Nowa (1 ks.)
ul. Konopnickiej (1 ks.)

18 I, sobota, od godz. 9.00

ul. Machnika i Słoneczna (1 ks.)
ul. Zielona (1 ks.)