8 XII, podczas Mszy św. o godz. 11.30, zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny. Już niedługo najbardziej rodzinne święta, uroczysta wieczerza, podczas której „łamiemy się” opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia świąteczne, wybaczając sobie wzajemnie, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu (Kol 3, 13).

Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi – a zwłaszcza z potrzebującymi – miłością, życzliwością i pokojem.
Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Ojcowską Twą dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. ( Agenda Liturgiczna Diecezji Opolskiej, Opole 1986 r.)